گیاه Cornus sericea

Cornus sericea
-
2
L.
Red Osier Dogwood
3
Cornaceae
C. alba non L. C. stolonifera. Michx. Swida stolonifera. Thelycrania stolonifera.

عکس

2.5
4
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
ضد درد، مسکن درد
ضماد
قابض
متفرقه
محرک
مسهل (شدید)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
روغن غیر خوراکی
سبد
فیبر
ماده رنگ
مراقبت از دندان