گیاه Cornus suecica

Cornus suecica
-
1
L.
Dwarf Cornel
3
Cornaceae
Chamaepericlymenum suecicum.

عکس

0.15
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین