گیاه Corokia x virgata

Corokia x virgata
-
0
Turrill.
-
0
Cornaceae

عکس

3
3.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

پرچین