گیاه Cryptomeria japonica

Cryptomeria japonica
سدر ژاپنی، کریپتومریا
1
(L.f.)D.Don.
Japanese Cedar
0
Taxodiaceae
C. fortunei. Cupressus japonica.

عکس

20
8
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون

سایر موارد استفاده

بادشکن
بخور دادن
چوب