گیاه Cryptotaenia japonica

Cryptotaenia japonica
-
1
Hassk.
Mitsuba
4
Umbelliferae
C. canadense japonica.

عکس

1
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
شکایات یا مشکلات زنان

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه
ساقه