گیاه Cuminum cyminum

Cuminum cyminum
زیره سبز
3
L.
Cumin
3
Umbelliferae

عکس

0.3
0.2
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد باکتری
ضد نفخ
ضماد
محرک
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

ادویه
بذر

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش