گیاه Cupressus macrocarpa

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Monterey Cypress
Author: Hartw. ex Gordon.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: C. lambertiana.
ارتفاع گیاه (متر) : 25
پهنای کانوپی (متر) : 25

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : سریع

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل قرار گرفتن در معرض باد
ضد روماتیسم
برگ
بادشکن  
پرچین  
چوب