گیاه Cupressus sempervirens

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
سرو، زربین
 
نام انگلیسی: Italian Cypress
Author: L.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 30
پهنای کانوپی (متر) : 5

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : متوسط

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
تنگ کننده عروق
رایحه درمانی
ضد تب
ضد روماتیسم
ضد کرم
عامل تسکین و التیام دهنده
قابض
برگ
اسانس  
چوب  
لوازم آرایشی و بهداشتی