گیاه Cuscuta chinensis

Cuscuta chinensis
سس چینی
3
Lam.
Chinese Dodder
0
Convolvulaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
کبدی
کلیه
محرک تعریق
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)