گیاه Cuscuta epythymum

Cuscuta epythymum
سس شبدری، سس آویشنی
2
(L.)L.
Lesser Dodder
0
Convolvulaceae

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
سرطان
صفرا آور
صفرابر ( ضد یرقان)
ضد اسکوربوت
ضد نفخ
کبدی
متفرقه
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
هومئوپاتی

قسمت مورد استفاده

گل