گیاه Cuscuta japonica

Cuscuta japonica
-
2
Choisy.
Japanese Dodder
1
Convolvulaceae
C. systyla.

عکس

1
0
-
بالا رونده یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
شب ادراری
کبدی
محرک تعریق
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ