گیاه Cyclamen hederifolium

Cyclamen hederifolium
-
1
Aiton.
Cyclamen
0
Primulaceae
C. europaeum. Auct. C. neapolitanum.

عکس

0.08
0.15
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مسهل (شدید)
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

پوشش زمین