گیاه Cyclanthera pedata

Cyclanthera pedata
-
0
(L.)Schrad.
Achoccha
2
Cucurbitaceae

عکس

4.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه