گیاه Cymopterus bulbosus

Cymopterus bulbosus
-
1
A.Nels.
Bulbous Springparsley
1
Umbelliferae
Phellopterus bulbosus

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه