گیاه Cynoglossum grande

Cynoglossum grande
-
1
Douglas.
Pacific Hound's Tongue
1
Boraginaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضماد
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه