گیاه Cyperus rotundus

Cyperus rotundus
اویارسلام، اویارسلام ارغوانی، پیزک، سونیه، سوتک
3
L.
Nut Grass
3
Cyperaceae
C. hexastachyos. Pycreus rotundus. (L.)Hayek.

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آروماتیک، معطر
آنتی بیوتیک
پوست
دافع سنگ ادراری
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد بارداری
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ

استفاده خوراکی

بذر
ریشه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

اسانس
تار و پود (بافندگی)