گیاه Cyrilla racemiflora

Cyrilla racemiflora
-
1
L.
Leatherwood
0
Cyrillaceae
C. parviflora. Raf.

عکس

1.2
2
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
قابض خونریزی

سایر موارد استفاده

چوب