گیاه Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza incarnata
غده انگشتی سایه پسند، غده انگشتی باتلاقی
2
(L.)Soó.
Marsh Orchid
2
Orchidaceae
Orchis incarnata. O. latifolia. O. strictifolia.

عکس

0.3
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مغذی
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ریشه