گیاه Dalbergia hupeana

Dalbergia hupeana
-
1
Hance.
-
1
Leguminosae

عکس

15
0
-
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد ورم
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

چوب
حشره کش