گیاه Dalea candida oligophylla

Dalea candida oligophylla
-
1
(Torr.)Shinn.
White Prairie Clover
3
Leguminosae
Petalostemon oligophyllum. (Torr.)Rydb.

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قی آور

استفاده خوراکی

برگ
چای
ریشه

سایر موارد استفاده

جاروب
محصولات مو