گیاه Daphne papyracea

Daphne papyracea
-
1
Wall. ex Steud.
-
0
Thymelaeaceae
D. cannabina. pro parte. D. odora. Don. non Thunb. D. papyrifera. pro parte.

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
مسهل (شدید)

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

کاغذ