گیاه Datura stramonium

Datura stramonium
تاتوره
4
L.
Thorn Apple
0
Solanaceae

عکس

1.5
1
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بید ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

توهم زا
خواب آور
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد درد
ضد شوره
ضد کرم
گشاد کننده مردمک- میدریاتیک
مخدر

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

دورکننده
محصولات مو