گیاه Daucus carota

Daucus carota
هویج، هویج وحشی
3
L.
Wild Carrot
2
Umbelliferae

عکس

0.6
0.3
-
دو ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
چشمی
شیرافزا
ضد بارداری
ضد کرم
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
جایگزین قهوه
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
لوازم آرایشی و بهداشتی