گیاه Debregeasia longifolia

Debregeasia longifolia
-
1
(Burm.f.)Wedd.
Wild Rhea
1
Urticaceae
D. velutina. Gaud.

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد انگل- انگل کش

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

فیبر