گیاه Dentaria diphylla

Dentaria diphylla
-
2
Michx.
Crinkleroot
4
Cruciferae
Cardamine diphylla. (Michx.)Wood.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد نفخ
قلبی
متفرقه
مسکن دندان درد
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
ریشه