گیاه Descurainia sophia

Descurainia sophia
خاکشیر ایرانی
2
(L.)Webb. ex Prantl.
Flixweed
2
Cruciferae
Sisymbrium sophia.

عکس

0.9
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد آسم
ضد اسکوربوت
ضد سرفه
ضد کرم، کرم کش
ضماد
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی قلب
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ

سایر موارد استفاده

نگهدارنده