گیاه Desmodium elegans

Desmodium elegans
-
2
A.DC.
-
0
Leguminosae
D. tiliifolium.(D.Don.)G.Don. Hedysarum tiliifolium.

عکس

1.5
1.5
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد نفخ
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

سوخت
فیبر