گیاه Dichondra micrantha

Dichondra micrantha
-
2
Urb.
-
0
Convolvulaceae

عکس

0.1
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
قابض خونریزی
مدر، ادرارآور