گیاه Dodonaea viscosa

Dodonaea viscosa
ناترک
2
(L.)Jacq.
Native Hops
2
Sapindaceae
D. attenuata. A.Cunn.

عکس

3
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
بله
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
ضد درد
محرک تعریق
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

ادویه
بذر

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
چوب