گیاه Echinochloa crus-galli

Echinochloa crus-galli
-
2
(L.)P.Beauv.
Barnyard Millet
3
Gramineae
Panicum crus-galli

عکس

1.2
0.15
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض خونریزی
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

احیای خاک