گیاه Echinops setifer

Echinops setifer
-
2
Iljin.
Globe Thistle
1
Compositae
E. sphaerocephalus. non L.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
شیرافزا
ضد تومور
ضد کرم
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ