گیاه Eleocharis palustris

Eleocharis palustris
-
0
(L.)Roem.&Schult.
Common Spike-Rush
1
Cyperaceae
E. eupalustris. Lindberg.f.

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شیره

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تختخواب و ملافه ان