گیاه Eleutherococcus senticosus

Eleutherococcus senticosus
-
5
(Rupr.&Maxim.)Maxim.
Siberian Ginseng
3
Araliaceae
Acanthopanax senticosus.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
پایین آورنده قند خون
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد التهاب
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای