گیاه Eleutherococcus seoulensis

Eleutherococcus seoulensis
-
0
(Nakai.)
-
1
Araliaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

برگ