گیاه Eleutherococcus sessiliflorus

Eleutherococcus sessiliflorus
-
3
(Rupr.&Maxim.)S.Y.Hu.
-
3
Araliaceae
Acanthopanax sessiliflorus.

عکس

4.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
ضد التهاب
ضد تب
ضد درد، مسکن درد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
چای
نوشیدن