گیاه Eleutherococcus spinosus

Eleutherococcus spinosus
-
2
(L.f.)S.Y.Hu.
-
2
Araliaceae
E. pentaphyllus. Acanthopanax spinosus.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پرچین