گیاه Ephedra distachya

Ephedra distachya
ارمک دو ردیفی
4
L.
Sea Grape
3
Ephedraceae

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تنگ کننده عروق
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد سرفه
ضد ویروس
متفرقه
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین