گیاه Ephedra major

Ephedra major
ارمک رنگارنگ، ارمک کبیر
4
Host.
Ma Huang
2
Ephedraceae
E. nebrodensis. Tineo.

عکس

2
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تب بر
تنگ کننده عروق
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد آسم
قفسه سینه
قلبی
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک