گیاه Eriodictyon californicum

Eriodictyon californicum
-
3
(Hook.&Arn.)Torr.
Yerba Santa
3
Hydrophyllaceae
E. glutinosum.

عکس

2.25
2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد آسم
قفسه سینه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)