گیاه Eryngium campestre

Eryngium campestre
-
2
L.
Field Eryngo
2
Umbelliferae

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
خلط آور
شیربند
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه