گیاه Eryngium creticum

Eryngium creticum
زول گرمسیری، زول کرتی
1
Lam.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر

استفاده خوراکی

برگ