گیاه Eryngium yuccifolium

Eryngium yuccifolium
-
2
Michx.
Button Eryngo
0
Umbelliferae

عکس

1
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

باروری
بزاق آور
تب بر
خلط آور
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور