گیاه Erythrina herbacea

Erythrina herbacea
-
1
L.
Cardinal Spear
2
Leguminosae
E. arborea. Small.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد استفراغ
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
گل