گیاه Eucryphia cordifolia

Eucryphia cordifolia
-
0
Cav.
Ulmo
0
Eucryphiaceae

عکس

20
8
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
زغال چوب
سوخت