گیاه Euonymus alatus

Euonymus alatus
-
2
(Thunb.)Siebold.
Winged Spindle Tree
3
Celastraceae
E. striatus.

عکس

2
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
خونساز
سرطان
ضد خارش
ضد درد
ضد کرم
ضد نفخ
ضد ورم
قابض
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین