گیاه Euonymus alatus apterus

Euonymus alatus apterus
-
2
Regel.
Winged Spindle Tree
3
Celastraceae

عکس

2
3
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خونساز
ضد درد
ضد کرم
ضد نفخ
ضد ورم
قابض
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین