گیاه Euonymus fortunei

Euonymus fortunei
شمشاد پیچ
1
(Turcz.)Hand-Mazz.
Winter Creeper
0
Celastraceae
E. radicans.

عکس

4.5
10
همیشه سبز
بالا رونده
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان
شکایات یا مشکلات زنان

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین