گیاه Euonymus hamiltonianus sieboldianus

Euonymus hamiltonianus sieboldianus
-
0
(Blume.)Hara.
-
1
Celastraceae
E. hians. E. nikoensis. E. semiexsertus. E. sieboldianus. E. vidalii. E. yedoensis.

عکس

6
6
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
منبع لاستیک