گیاه Euonymus latifolius

Euonymus latifolius
-
0
(L.)Mill.
-
0
Celastraceae
Kalonymus latifolius. (Mill.)Prokh.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

منبع لاستیک