گیاه Euonymus lucidus

Euonymus lucidus
-
1
D.Don.
-
0
Celastraceae
E. pendulus. Wallich.

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
لوازم آرایشی و بهداشتی